Condutas  conservadoras

Saber se Relacionar é fundamental para a Democracia